Splošni najemni pogoji

Splošni najemni pogoji za rezervacijsko platformo HaloRent Me (https://halorent.me) urejajo poslovanje in pogodbeni odnos med rezervacijsko platformo HaloRent Me in obiskovalci rezervacijske platforme oz. najemniki. Sestavljeni so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Rezervacijska platforma HaloRent Me (v nadaljevanju rezervacijska platforma) je v lasti in upravljanju podjetja Marko Pamič s.p., Kampel 27 a, 6000 Koper, Slovenija, davčna številka: SI 54624614. Več o podjetju in vizitko podjetja dobite na naslednji povezavi https://halorent.me/kontakt.

Za vsa naročila, rezervacije in preostale storitve, ki se naročijo preko rezervacijske platforme, veljajo izključno predmetni Splošni prodajni pogoji za rezervacijsko platformo HaloRent Me (v nadaljevanju tudi »splošni pogoji«).

Splošne pogoje za rezervacijsko platformo lahko kadarkoli izberete, natisnete in shranite kot PDF. Nahajajo se na dnu spletnega mesta.

Pomoč uporabnikom – kontakti

Če potrebujete splošne informacije o spletnih naročilih, rezervaciji, spletni dostavi ter o uporabi spletne strani, se lahko obrnete na naše osebje:

e-naslov: info@halorent.me

Cene

Vse cene izdelkov na rezervacijski platformi so navedene v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene, prikazane na spletnem naslovu https://halorent.me, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cena, ki zavezuje stranko, je cena, ki velja v trenutku oddaje naročila rezervacije.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila rezervacije in nimajo vnaprej določene veljavnosti. V primeru, da se cena artikla med obdelavo naročila spremeni, se ponudnik zavezuje, da bo poskušal poiskati rešitev, da bosta zadovoljni obe strani. V nasprotnem primeru bo ponudnik najemniku omogočil odstop od nakupa.

Prijava oz. registracija

Izdelke na rezervacijski platformi lahko rezervirate kot gost (brez uporabniškega računa) ali kot registrirana najemnik (z uporabniškim računom), oboje v nadaljevanju kot »najemnik«. Tako za registrirane najemnike kot za goste rezervacijske platforme velja, da morajo za uspešno rezervacijo označiti polje za strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja, ter polje za strinjanje z obdelovanjem osebnih podatkov. Gre za obdelavo osebnih podatkov za namene izvajanja storitev v okviru rezervacijske platforme. Najemnik mora za opravo rezervacije na rezervacijski platformi vnesti: ime, priimek, naslov, mesto, poštno številko, država, elektronski naslov in telefonsko številko. Ti podatki so potrebni za izvedbo rezervacije. Najemnik mora biti za rezervacijo star vsaj osemnajst let.

Neregistrirani najemniki ne morejo izkoriščati prednosti, ki jih nudi registracija na spletni strani, kot so:

 • enostavno ponovno naročanje brez ponovnega vnosa podatkov
 • možnost pregleda stanja odprtih naročil
 • možnost vpogleda v arhiv rezervacij in naročil
 • unovčenje darilnih bonov
 • unovčenje dobropisov zaradi vračila
 • plačilo po ponudbi ter izdaja računa na podjetje
 • plačilo z odlogom
 • hitrejše reševanje reklamacijskih zahtevkov
 • spreminjanje naslova za prejem pošiljke

Za varno hranjenje uporabniškega imena in gesla je najemnik odgovoren sam. V primeru suma, da je ogrožena varnost svojega uporabniškega računa, je najemnik dolžen svoje geslo takoj spremeniti. Najemnik z vnosom svojih podatkov ob registraciji zagotavlja, da so vnešeni podatki pravilni.

Naročila – postopek rezervacije

Na rezervacijski platformi lahko obiskovalec poišče želeni produkt s pomočjo navigacijskega menija. Kazalec miške postavi na želeno kategorijo v meniju in jo s klikom izbere.

Obiskovalcu se nato odpre podstran z izdelki izbrane kategorije. Možen je predogled izdelka – prikazana je slika izdelka (ob pomiku kazalca na sliko se nam prikažejo ikone za hitro dodajanje izdelka v košarico, ime izdelka ter cena. Ob kliku na sliko izdelka ali ime se obiskovalcu odpre podstran izdelka, kjer najdemo:

 • slike izdelka (klik na sliko jo poveča). Navedeno je tudi, če je izdelek nov in/ali izpostavljen ali pa ima popust,
 • ime izdelka in povezava do rubrike kamor lahko napišemo mnenje o izdelku,
 • cena izdelka – lahko se razlikuje glede na izbrano varianto izdelka,
 • informacija o zalogi izdelka (če izdelka ni na zalogi je možno poslati povpraševanje, s pritiskom na »Pokličite za ceno«.),
 • vse variante izdelka, ki so na voljo,
 • različne možnosti: deljenje izdelka (e-sporočilo, socialna omrežja), podrobnosti izdelka, mnenja ostalih kupcev.

Na desni strani so okenca kamor se vpiše želen datum rezervacije in želeno količino izdelkov. Izdelek oziroma izdelke doda obiskovalec v košarico s klikom na gumb »Najemi« na dnu rubrike. Ko obiskovalec doda izdelek v košarico si lahko ob kliku na ikono košarice (v desnem zgornjem kotu) ogleda predogled košarice.

Tam je najemniku omogočeno urejanje košarice (spreminjanje količine in/ali morebitna odstranitev izdelkov). Če želi obiskovalec odstraniti izdelek, pritisne na »x«. Na istem mestu se nahaja tudi povezava na zaključek najema – »Zaključi najem«, kjer najemnik vnese svoje osebne podatke za najem. Manjkajoče ali napačne vsebine se prikažejo z rdečim okvirjem in opozorilom za popravek. Na tem mestu se izbere tudi način plačila.

Plačilo je možno na različne načine:

 • plačilo s storitvijo PayPal (klik na gumb z napisom »PayPal«, pojavi se okno, kamor je potrebno vpisati uporabniško ime ter geslo PayPal računa);
 • plačilo z neposredno bremenitvijo kreditne kartice (Visa, MasterCard, Maestro, AmericanExpress);

plačilo s plačilnimi karticami na rezervacijski platformi podjetja Marko Pamič s.p. je popolnoma varno. Zagotovljeni so ukrepi, ki so skladni z nacionalno in evropsko zakonodajo, ki ureja plačilne storitve. Ukrepi so namenjeni zmanjševanju prevar pri spletnih plačilih.

Najemnik lahko skozi celoten proces zaključka najema vidi »povzetek najema«, kjer so navedeni izdelki v košarici ter pripadajoče količine, skupna vrednost naročila, ravno tako mu je omogočeno spreminjanje naslova za dostavo in načina dostave.

Najemnik z gumbom »Zaključi najem« zaključi svoje naročilo rezervacije. Ko najemnik potrdi naročilo se prikaže obvestilo o uspešnem zaključku najema, za tem pa dobi na e-poštni naslov podrobnosti o najemu oz. potrditev prejema zahteve za najem.

Sledi pregled in priprava najete opreme s strani podjetja Marko Pamič s.p. Najemna pogodba med Marko Pamič s.p. in najemnikom je sklenjena, ko najemnik prejme elektronsko sporočilo z obvestilom »Vaš najem je potrjen«. Potrjen najem oz. najemna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku Marko Pamič s.p. Najemnik lahko zaprosi za kopijo pogodbe s pošiljanjem zahtevka po elektronski pošti na info@halorent.me.

Najemnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila oziroma najema. Najemnik z oddajo najema potrdi svojo seznanjenost s splošnimi pogoji.

Predmet najema

Predmeti najema so vsa orodje in dodatki v lasti Marko Pamič s.p., Kampel 27A 6000 Koper. Najemnik mora napravo uporabljati primerno in skrbno kot dober gospodar. S podpisom dogovora o izposoji najemnik potrjuje, da je napravo, skupaj z navodili za uporabo, prejel v neoporečnem in nepoškodovanem stanju, da so mu strokovni sodelavci razložili ravnanje z napravo in ga seznanili z varnostnimi določili. Najemnik nima pravice do popravil oziroma predelav naprave, ampak jo mora pustiti v takšnem stanju, kot jo je dobil. Potrošni material, kot so svedri, rezalne plošče in ostalo ni vključen k najeti napravi in se po dogovoru dodatno zaračunava izposoja po veljavnem ceniku.

Poškodb ali pomanjkljivosti na napravi, ki niso navedene v zapisniku ob predaji, najemnik ne more uveljavljati. Ostale pomanjkljivosti mora najemnik pri predaji pokazati najemodajalcu. Najemnik najemodajalcu jamči za poškodbe, ki so na napravi nastale v času njegovega najema. Prav tako jamči za poškodbe nastale zaradi tretje osebe, kot tudi za izgubo naprave, (npr. kraja) v času najema.

 

Kavcija

Ob prevzemu naprave najemnik plača kavcijo (v gotovini), ki se mu bo vrnila v primeru, da bo naprava vrnjena v enakem stanju kot je bila izposojena. Kavcija znaša 50,00 € za izdelke, katerih najem znaša manj kot 20,00 € na dan, za izdelke, katerih najem je 20,00 € na dan ali več pa je kavcija 100,00 €. Najemodajalec najemniku vrne znesek kavcije ob koncu najema. 

 

Vračilo

Najemnik mora v dogovorjenem času, določenim ob naročilu orodja, napravo vrniti najemodajalcu očiščeno, pripravljeno za obratovanje ter z vsemi dodatnimi deli, ki so bili vključeni v najem. V primeru okvare naprave mora najemnik o tem obvestiti najemodajalca. V primeru, da naprava ni vrnjena v neoporečnem stanju, je najemodajalec upravičen, da vse stroške odprave pomanjkljivosti in popravil, kot tudi čas popravila, sorazmerno prišteje k znesku najema. V primeru zakasnelega vračila mora najemnik plačati 120% nadomestilo za uporabo v prekoračenem času. Neodvisno od tega pa lahko najemodajalec kadarkoli od najemnika zahteva vračilo naprave in nadomestilo za nastalo škodo, do katere je prišlo zaradi nevračila naprave.

Dolžnosti najemnika

Najemnik je dolžan napravo:

 • uporabljati primerno in v skladu z navodili za uporabo ter varnostnimi predpisi za predvideno uporabo
 • zaščititi pred preobremenitvijo in posledično okvaro naprave
 • uporabljati samo z dovoljenimi pogonskimi in obratovalnimi snovmi (gorivo, olje, voda, maščoba…).

Nadaljnje velja:

 • Naprave se ne sme uporabljati pod vplivom alkohola, drog ali drugih pomirjevalnih sredstev.
 • Naprav ne smejo uporabljati tretje osebe, osebe nezmožne za opravljanje in otroci.
 • Napravo je potrebno zaščititi pred krajo, poškodbami, nepravilnim rokovanjem tretjih oseb ter pred vremenskimi vplivi.
 • V primeru kraje, poškodb ali neupravičene uporabe tretje osebe, mora najemnik to nemudoma sporočiti najemodajalcu in primer prijaviti najbližji policijski postaji.
 • Najemnik lahko preda predmet najema v podnajem samo s pisnim dovoljenjem najemodajalca.


Odgovornost

Najemodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno nezgodo oziroma nesrečo najemnika oziroma za škodo, ki bi jo najemnik povzročil sebi ali tretji osebi pri uporabi oz. ravnanju z napravami, ki so predmet te pogodbe. Najemodajalec ne jamči za škodo zaradi neprimerne uporabe naprave ali v primeru, da najemnik napravo neupravičeno preda tretji osebi.

Način in strošek dostave

Podjetje Marko Pamič s.p. si prizadeva za najhitrejšo možno dostavo naročenega blaga na območju Republike Slovenije.

 • Dostavo izvaja Marko Pamič s.p.
 • Marko Pamič s.p. si pridržuje pravico, da zaradi različnih rokov dobave artiklov v naročilu, naročilo dostavi, ko bodo vsi izdelki na voljo.
 • Pošiljko lahko prevzamete osebno ali pa jo v vašem imenu prevzame pooblaščenec, zakoniti zastopnik ali skrbnik.
 • Če vas ob dostavi ni na navedenem naslovu, Marko Pamič s.p. pošiljko odpelje nazaj v skladišče, kamor lahko najemnik osebno pride prevzeti izdelke.
 • Račun za vaše naročilo boste prejeli v roku 24 ur na vaš e-mail naslov s katerim ste oddali spletno naročilo.

Dobavni rok je naveden ob vsakem posameznem izdelku posebej in začne teči naslednji delovni dan po potrditvi naročila. Sobote, nedelje in prazniki se ne štejejo v čas dobave.

V primeru, da podjetje Marko Pamič s.p. zaradi nepredvidljivih okoliščin (izrednih vremenskih okoliščin, zamude poštnih storitev, zamude zaradi posledic nalezljive bolezni Covid-19, in podobno) naročenih izdelkov ne bo moglo dostaviti v predvidenem dobavnem roku, bo stranko o tem obvestilo preko elektronske pošte ali telefona ter mu ponudilo nov dobavni rok. Najemnik ima v tem primeru pravico do brezplačnega odstopa od pogodbe.


Prevzem pošiljke in predlagani koraki

Ob prevzemu pošiljke predlagamo, da najemnik upošteva naslednje korake:

 • najemnik naj preveri, da pošiljka ni poškodovana
 • najemnik naj preveri, da je prejel izdelek, ki ga je naročila

Če najemnik ugotovi, da je prevzeta pošiljka poškodovana, ima pravico do odstopa od pogodbe. V tem primeru mu najemodajalec v celoti vrne znesek izposoje. Lahko pa mu najemodajalec orodje zamenja z enakim nepoškodovanim orodjem.

Če najemnik ugotovi, da prejeti izdelek ni izdelek, ki ga je naročil, naj ne odpira embalaže, ampak naj kontaktira podjetje Marko Pamič s.p. na elektronski naslov info@halorent.me, kjer bodo prevzeli nadaljnje reševanje nastale težave.